shopping-bag 0
Ilość : 0
Razem : 0,00 
Zobacz koszyk Zamówienie

70-lecie wynalezienia Siarki

W bieżącym roku przypada  70 – dziesiąta rocznica niezwykle ważnego dla naszego kraju i regionu odkrycia złóż siarki rodzimej w rejonie Tarnobrzega. Rada Miasta Tarnobrzega ogłosiła rok 2023 „Rokiem pamięci górników i pracowników Tarnobrzeskiego Zagłębia Siarkowego” a Prezydent Miasta Dariusz Bożek objął patronatem wszystkie uroczystości rocznicowe. W ramach obchodów Komitet Organizacyjny organizuje  konferencję historyczno – geologiczną, plenerowe pokazy zdjęć obrazujących  pracę oraz likwidację i rekultywację kopalń, pokazy filmów o górnictwie siarki, imprezy rekreacyjno – turystyczne promujące walory terenów zrekultywowanych, spotkania z byłymi górnikami w uczelniach i szkołach Tarnobrzega oraz spotkanie dla wszystkich górników i mieszkańców na rynku naszego miasta. Wszystkie informacje o organizowanych wydarzeniach będą publikowane w lokalnych mediach, na plakatach drukowanych na każdy miesiąc oraz na stronach internetowych Miasta Tarnobrzega i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa.

DZIŚ PIERWSZY GWIZDEK POPRZEDZI WYSTĘP MIEJSKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ

Miejska Orkiestra Dęta powstała w 1959 roku przy Kopalni Siarki w Piasecznie.

Od 1964 roku ma swoja siedzibę w Tarnobrzegu, a obecnie w pomieszczeniach Hali Widowisko Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Do 2001 roku Orkiestra działała jako Zakładowa Orkiestra Dęta Kopalń i Zakładów Przetwórczych Siarki „SIARKOPOL”, a od 2002 roku jako Miejska Orkiestra Dęta przy Tarnobrzeskim Domu Kultury.

W okresie 64 – letniej działalności Orkiestra brała udział w licznych konkursach i przeglądach w Polsce oraz za granicą reprezentując region siarkowy.

Orkiestra została uhonorowana wieloma nagrodami, wyróżnieniami i dyplomami jak: Dyplomem Ministra Kultury i Sztuki, Odznakami Srebrną i Złotą z Laurem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Warszawie.

Bogaty repertuar obejmuje utwory muzyki klasycznej, rozrywkowej i religijnej.

Obecnie Miejska Orkiestra Dęta w Tarnobrzegu liczy 24 członków, którą prowadzą Panowie Janusz Chabel i Adam Pasoń.

Prezesem Orkiestry jest Pan Wiesław Niziołek.