shopping-bag 0
Ilość : 0
Razem : 0,00 
Zobacz koszyk Zamówienie

Dla mediów

ZASADY PRZYZNAWANIA AKREDYTACJI NA MECZE SIARKI TARNOBRZEG

 1. Akredytacje na pojedyncze mecze oraz akredytacje stałe przyznawane są dla przedstawicieli redakcji prasy, radia, telewizji oraz serwisów internetowych.
 2. Akredytacja jest wydawana bezpłatnie.
 3. Wnioski o akredytacje jednorazowe należy składać najpóźniej do godz. 12:00 w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym zawody. We wniosku należy zamieścić dane dziennikarza (imię, nazwisko, PESEL, adres e-mail, numer telefonu i rodzaj akredytacji: – foto, video, prasa) oraz dane redakcji.
 4. Wnioski można składać osobiście w siedzibie Klubu lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@siarka-tarnobrzeg.pl
 5. W przypadku dużego zainteresowania meczem Klub ma prawo ograniczyć liczbę wydawanych akredytacji.
 6. Akredytacje będą wydawane w dniu zawodów na 1,5 godz. przed meczem.
 7. Wydawanie akredytacji kończy się na 15 minut przed rozpoczęciem spotkania.
 8. Akredytacja jest ważna wyłącznie z legitymacją prasową i dokumentem tożsamości.
 9. Klub zastrzega sobie prawo nie przyznania akredytacji bez podawania przyczyny.
 10. Klub zapewnia dziennikarzom na czas imprezy odpowiednie identyfikatory, które należy zwrócić po meczu.
 11. W przypadku zagubienia Identyfikatora należy natychmiast powiadomić Klub.
 12. Wchodząc na Stadion dziennikarze zobowiązani są do okazania dowodu tożsamości, weryfikacji na liście wydanych akredytacji oraz okazania wnoszonych na obiekt przedmiotów wyznaczonym stewardom lub pracownikom Klubu.
 13. Przedstawiciele mediów mają do dyspozycji stanowiska z pulpitami i prądem
 14. Strefa foto znajduje się 5 metrów za linią końcową boiska.
 15. Przebywając na Stadionie Miejskim przedstawiciele mediów są zobowiązani do przestrzegania regulaminu Stadionu, regulaminu imprezy oraz stosować się do poleceń służb porządkowych, informacyjnych, organizatora.
 16. Poruszając się po strefie foto i wideo dziennikarze zobowiązani są do posiadania kamizelek wskazanych przez Klub.
 17. Służby porządkowe i Klub mają prawo w każdej chwili anulować akredytację i wyprosić przedstawiciela mediów ze Stadionu, bez podania przyczyny – szczególnie, gdy jego postawa zagraża bezpieczeństwu imprezy, narusza przyjęte zasady i regulaminy.
 18. Prowadzenie na żywo transmisji w formie WIDEO / TV i RADIO wymaga zgody Klubu.
 19. Media nie mają prawa wstępu na boisko. Wyjątkiem mogą być uprawnione do tego media klubowe.
 20. Trenerzy i zawodnicy udzielają pomeczowych wywiadów dla telewizji wyłącznie na tle ścianek z reklamami.
 21. Pomeczowe konferencje prasowe odbywają się około 15 minut po zakończeniu zawodów.
 22. Korzystanie z materiałów tekstowych, fotograficznych, wideo i dźwiękowych publikowanych w serwisie internetowym Klubu oraz w kanałach społecznościowych wymaga zawsze zgody Klubu.